Spotkanie z dr Lucyną Kulińską

kresy

W czwartek, 2 lutego o godz. 17.00 w Klubie Solidarności ul. Łódzka 8/12 odbędzie się spotkanie z dr Lucyną Kulińską nt. „Kresy wschodnie we krwi polskiej tonące” Ludobójstwo niepotępione. Zbrodnie OUN-UPA na Polakach w latach 1939-1945.

Program spotkania:
1.U źródeł mordu. Ideologia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
2.Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich dokonane na Polakach w latach 1939-1942 r.
3.Odpowiedź na zarzut że to Polacy sprowokowali ludobójstwo
4.Apogeum zbrodni w latach 1943-1944 r.
5.Samoobrona ludności polskiej
6.Opuszczanie przez ocalonych Polaków terenów kresów i jej okoliczności oraz akcja „Wisła”
7.Milczenie o ludobójstwie – powody i skutki
8.Popularyzacja i gloryfikacja zbrodniarzy oraz neobanderyzm
9.(Pytania od słuchaczy)

Dr Lucyna Kulińska – historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii w specjalności: historia najnowsza; autorka i współautorka licznych książek, zbiorów dokumentów oraz artykułów naukowych i prasowych, a także wielu publikacji i wystąpień, poświęconych zagadnieniom ruchu narodowego w Polsce, ale przede wszystkim losom polskich Kresów, w tym zwłaszcza dotyczących kwestii ukraińskiej i przebiegu eksterminacji ludności polskiej Kresów Wschodnich w latach czterdziestych XX wieku. W dniu 10 maja 2004 dr Lucyna Kulińska odznaczona została Srebrnym Krzyżem Zasługi.