Sprawdź, do którego przedszkola dostało się Twoje dziecko

przedszkolaki

Dziś (25 kwietnia) o godzinie 8.00 została ponownie uruchomiona strona internetowa www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl dla rodziców, którzy zgłaszali swoje pociechy do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego. Na portalu można sprawdzić, czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranej placówki.

Rodzice, którzy składali formularze zgłoszeniowe bezpośrednio w placówce, mogą uzyskać informacje w przedszkolu. Do 5 maja uczestnicy kwalifikacji mają czas na potwierdzenie chęci uczęszczania dziecka do przedszkola. 3 dni później zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Po tym czasie zostanie ustalony i podany do wiadomości termin rekrutacji uzupełniającej.