Sprawiedliwy Handel – spotkanie w Częstochowie

fbatorek
28 kwietnia w Częstochowie odbędą się spotkania na temat Sprawiedliwego Handlu, zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i częstochowski Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, we współpracy z Akademią im. Jana Długosza, Biblioteką Publiczną im. dr. Władysława Biegańskiego, I. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym i Społecznym Gimnazjum nr 2 im. Z. Herberta w Częstochowie. Gośćmi Oli Mieczyńskiej w radiu Fiat były: Beata Faracik (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu) oraz Agnieszka Batorek (Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego).

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/04/batorek.mp3]