Sprzątaj po Azorze. Tysiąc interwencji

piesek-ladny

W Częstochowie lepiej patrzeć pod nogi. Zgłoszenie wpływają często od rodziców małych dzieci. Łącznie w 2015 roku częstochowscy strażnicy miejscy podjęli wobec właścicieli zwierząt 909 interwencji. Głównie były to pouczenia, ale kupa przypadków, około jednej trzeciej, zakończyła się mandatem od funkcjonariuszy.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe wynika m.in. z „Regulaminu utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy”. – Należy wyprowadzać psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu, niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe, m.in. na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku – przypomina Artur Kucharski ze Straży Miejskiej. – Psy muszą posiadać obowiązkowe szczepienia. Strażnicy miejscy, patrolując ulice Częstochowy, często zwracają uwagę na osoby, które wyprowadzają psa bez smyczy czy też na osoby, które nie sprzątają po swoich psach.

W trakcie takiej interwencji funkcjonariusze straży miejskiej sprawdzają obowiązkowe szczepienia psów i uświadamiają właścicieli o obowiązku sprzątania po zwierzęciu.

Krzysztof Rygalik