Sprzedawali bez zezwolenia środki na odchudzanie

Prokuratura

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, dotyczący wprowadzania do obrotu bez zezwolenia środków na odchudzanie.
W toku śledztwa ustalono, że w latach 2009-2015 41-letni obecnie Michał P. oraz działający na jego zlecenie Kamil K. i Patryk B., kupowali w aptekach na terenie Republiki Czeskiej produkt leczniczy, który nie jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski. Lekarstwa były kupowane z wykorzystaniem sfałszowanych recept krajowych, a następnie przywożone do kraju.
Michał P. oraz współdziałające z nim osoby oferowały sprzedaż lekarstw za pośrednictwem sieci Internet. Osoby zainteresowane zakupem środka kontaktowały się na wskazany w ogłoszeniu numer telefonu. Potem oskarżeni przesyłali lekarstwo pocztowymi przesyłkami pobraniowymi, które były nadawane z urzędów pocztowych na terenie całego kraju. Na przesyłkach były wskazywane numery rachunków bankowych, na które operator pocztowy przelewał pieniądze, przekazywane przez kupujących. Rachunki bankowe były założone nie tylko przez oskarżonych, ale także przez kilka podstawionych osób. Środkami pieniężnymi gromadzonymi na rachunkach zarządzał Michał P., używając kanałów elektronicznych.
W śledztwie stwierdzono, że na rachunki, którymi dysponował Michał P., z tytułu nielegalnej sprzedaży lekarstw wpłynęła łącznie kwota 3.200.000 zł. Środki pieniężne były następnie przelewane na inne konta bankowe oraz wypłacane w bankomatach.
Oskarżonym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw, określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne, polegających na wprowadzaniu do obrotu bez wymaganego zezwolenia produktu leczniczego. Ponadto w związku z podejmowaniem działań, polegających na przyjmowaniu na rachunki pieniędzy, które pochodziły z przestępstw, przedstawiono im także zarzuty popełnienia przestępstw tzw. prania brudnych pieniędzy. Przesłuchani przez prokuratora przyznali się do zarzucanych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia, które są zgodne z opisanym stanem faktycznym.
Śledztwo przeciwko Michałowi P. zostało zakończone w czerwcu 2016 roku skierowaniem wniosku o wydanie wyroku bez przeprowadzania rozprawy. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie z sierpnia 2016 roku został on skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z przestępstwa w kwocie 3.200.000 zł.
W toku śledztwa ustalono, że wprowadzany do obrotu przez oskarżonych produkt leczniczy zawiera fenterminę, pochodną amfetaminy, która również jest zaliczana do substancji psychotropowych. Działanie fenterminy przejawia się pobudzeniem psychoruchowym i zmniejszeniem łaknienia. Do działań niepożądanych należą m.in. bezsenność, nudności i wymioty, obrzęk twarzy, bóle głowy oraz depresja. Używanie tego środka może powodować uzależnienie.
Przestępstwo wprowadzania do obrotu bez zezwolenia produktów leczniczych, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat, a przestępstwo tzw. prania brudnych pieniędzy karą do 10 lat pozbawienia wolności.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Częstochowie