Środowiskowy Hufiec Pracy

OHP Częstochowa

Działające w Polsce od ponad 50 lat Ochotnicze Hufce Pracy są często jedynym rozwiązaniem dla młodzieży, która ma problemy z nauką. Przez wiele lat swojej działalności pomogły one tysiącom młodych ludzi zdobyć konkretny zawód. Jednym z pierwszych powstałych oddziałów OHP był oddział częstochowski, obecnie Środowiskowy Hufiec Pracy.

– Aktualnie prowadzimy nabór do szkoły. Uczymy takich zawodów jak krawiec, stolarz, murarz, mechanik samochodowy, monter instalacji sanitarnych, posadzkarz, sprzedawca, fryzjer, betoniarz – zbrojarz, piekarz, ciastkarz. Praktyczną naukę zawodu uczestnicy odbywają na podstawie umów o pracę w prywatnych zakładach pracy. – mówi Halina Konefał, komendant hufca.

Ochotnicze Hufce Pracy nie tylko pomagają zdobyć zawód. Bardzo często pomagają młodzieży w trudnych sytuacjach życiowych. Działalność hufców to również szkolenia, spotkania z doradcą zawodowym, spotkania z psychologiem. Praca w Środowiskowym Hufcu Pracy nie jest pracą lekką i łatwą. Młodzież przychodzi tu z różnymi problemami, nie tylko problemami w nauce. Zdarzają się przypadki młodzieży uzależnionej. Dlatego ŚHP współpracuje ściśle z instytucjami zajmującymi się tymi problemami.

Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie prowadzi również klub sportowy „Jura” oraz liczne koła zainteresowań.

ZD