Stacje ładowania pod opinie mieszkańców

W Częstochowie ma powstać łącznie 106 ogólnodostępnych punktów stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące projektu planu budowy potrwają do 27 marca.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych nałożyła na samorządy obowiązek przygotowania planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Projekt planu Urząd Miasta Częstochowy musiał opracować do 15 marca. Zakłada on powstanie 51 stacji ze 106 punktami ładowania i podlega konsultacjom społecznym, o czym mówi Bożena Herbuś Kierownik Biura Inżyniera Miejskiego.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_konsultacje_Herbus_10_03_2020.mp3]

Częstochowa wdraża strategię zrównoważonego transportu, której istotnym elementem jest elektromobilność oraz wykorzystywanie paliw alternatywnych. Działania te mają na celu poprawę warunków środowiskowych, a zwłaszcza jakości powietrza na terenie miasta. Obecna ilość pojazdów elektrycznych w mieście jest niewielka, jednak może się to niedługo zmienić.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_konsultacje_Herbus_10_03_2020.mp3]

Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania można zobaczyć w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy w pokoju 416 lub w formie elektronicznej na stronie internetowej konsultacje.czestochowa.pl. Mieszkańcy mogą też wyrazić swoje opinie co do projektu planu, przedstawić uwagi lub propozycje zmian wypełniając specjalny formularz

ABK

Źródło foto: pixabay.com