„Stąd nasz ród”

„Stąd nasz ród” – to tytuł wystawy, jaką od 7 marca można oglądać w sali wystawienniczej Biblioteki Głównej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36 a. Na wystawie można zobaczyć unikalne fotografie gen. Piotra hrabiego Szembeka, Marii z Fredrów, hrabiego Jana Kazimierza Szeptyckiego czy Aleksandra hrabiego Szembeka i jego żony Urszuli, których epitafium znajduje się w Klasztorze Ojców Bernardynów w Alwerni. Mówi autor wystawy Ryszard Szeląg:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1-stod-nasz-rod.mp3]

Na otwarciu wystawy nie zabrakło przedstawicieli parlamentu, którzy objęli nad nią honorowy patronat. Mówi poseł Szymon Giżyński:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2-stod-nasz-rod.mp3]

Na wyjątkową rolę wystawy, która łączy w sobie historię z literaturą zwróciła uwagę Rektor uczelni prof. dr. hab. Anna Wypych – Gawrońska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3-stod-nasz-rod.mp3]

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, dr hab. Anna Wypych-Gawrońska oraz Senator RP Artur Warzocha.