„Starość na polskiej wsi” – konferencja naukowa

„Starość na polskiej wsi – determinanty, szanse i zagrożenia – pod takim tytułem odbyła się w czwartek, 7 grudnia w murach Akademii im. Jana Długosza ogólnopolska konferencja naukowa. Mówi główna współorganizatorka sympozjum dr Mariola Mirowska:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/starosc-na-polskiej-wsi1.mp3]

Jednym z prelegentów był senator i jednocześnie naukowiec zajmujący się tą problematyką dr Ryszard Majer, który wygłosił referat dotyczący polityki społecznej wobec seniorów oraz wyzwań jakie się z tym wiążą z perspektywy mieszkańców wsi. Zwrócił też uwagę na to, co wymaga doskonalenia lub naprawienia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/starosc-na-polskeij-wsi2.mp3]

Wśród uczestników sympozjum była także Joanna Wyleżałek – doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie socjologii ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/starosc-na-polskiej-wsi3.mp3]

Po wykładach inauguracyjnych i części wstępnej uczestnicy debatowali w dwóch równoległych panelach, w których poruszano wątki dotyczące jakości życia osób starszych oraz potrzeb jakie się z tym wiążą.

PN