Starość w podczęstochowskiej wsi

SKMBT_C22015070814120

16 lipca 2015 roku o godz. 12.30 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbędzie się prezentację książki i badań doktora Ryszarda Majera. Książka nosi tytuł „Starość w podczęstochowskiej wsi”.

W programie: prezentacja wyników badań, podsumowanie projektu Jurajscy Rzecznicy Praw Osób Starszych, rekomendacje dla polityki społecznej wobec osób starszych w środowisku wiejskim, a także dyskusja.