Statuetki Starosty Częstochowskiego rozdane

statuetki starosty częstochowksiego

20 lutego w wypełnionej po brzegi Filharmonii Częstochowskiej wicestarosta częstochowski Henryk Kasiura w imieniu starosty Andrzeja Kwapisza ogłosił wyniki 15. edycji konkursu „Za wybitne zasługi dla powiatu częstochowskiego”.
Najwyższe nagrody tego konkursu, czyli Statuetki Starosty Częstochowskiego trafiły do rąk siedmiorga laureatów – osób, które w sposób szczególnie wyróżniły się w pracy na rzecz powiatowej oświaty, kultury, sportu i turystyki, samorządności, przedsiębiorczości, zdrowia i opieki społecznej oraz zasłużyły się w działalności nie mieszczącej się w ww. kategoriach, w związku z czym zostały nagrodzone w kategorii „Inne szczególne osiągnięcia”.
Oprócz przyjaciół z zagranicy, na widowni zasiadło wielu innych znamienitych gości. Byli wśród nich parlamentarzyści, przedstawiciele wojewódzkich władz państwowych i samorządowych, reprezentanci władz miasta Częstochowy, wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu i powiatów ościennych, dyrektorzy urzędów i instytucji współpracujących z powiatem, radni powiatowi, dotychczasowi laureaci Statuetek , przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, kombatanci i wielu, wielu innych.
Gdy nadszedł czas na prezentację bohaterów wieczoru, publiczność gromkimi brawami nagrodziła dziewiętnastu nominowanych przez kapitułę konkursu do finału tegorocznej edycji Statuetek. Wszyscy nominowani pojawili się na scenie, gdzie otrzymali dyplomy, kwiaty i gratulacje. Zarówno widzowie, jak i nominowani z napięciem czekali na werdykt starosty mówiący o tym, w czyje ręce trafią w tym roku Statuetki. Gdy werdykt został ogłoszony, gorącymi oklaskami witano kolejno pojawiających się na scenie laureatów:
Bożenę Kulawińską – dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Koniecpolu, która zwyciężyła w kategorii Oświata,
Stowarzyszenie Przyjaciół „Gaude Mater” – zwycięzcę w kategorii Kultura,
Stefana Zatońskiego – przewodnika turystycznego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – zdobywcę Statuetki w kategorii Sport i Turystyka,
Tomasza Kucharskiego – wójta gminy Olsztyn, który został laureatem w kategorii Samorządność,
Andrzeja Miedzińskiego – właściciela Zakładu Stolarskiego „Miedziński” w Kowalach, gm. Konopiska, który zwyciężył w kategorii Przedsiębiorczość,
Bogusława Marchewkę – dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Blachowni – zdobywcę Statuetki w kategorii Zdrowie i Opieka Społeczna,
Lothara Wölfle – starostę Powiatu Bodeńskiego – laureata w kategorii Inne szczególne osiągnięcia.
Artystyczną atrakcją statuetkowej gali był występ znanego i cenionego artysty estradowego, felietonisty, aktora filmowego i jednocześnie wybitnego językoznawcy (profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego) – Aloszy Awdiejewa, któremu towarzyszyli dwaj znakomici krakowscy muzycy. Ich piosenki i kabaretowe żarty rozbawiły publiczność do łez, nic więc dziwnego, że nagrodzeni zostali gromkimi brawami i zmuszeni do kilkakrotnych bisów.

Źródło: materiał prasowy