Stop cyberprzemocy

42-262085

Wczoraj, 2 grudnia, w Szkole Podstawowej nr 35 w Częstochowie przy ul. Ogrodowej policjanci z Wydziału Prewencji oraz z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą przeprowadzili zajęcia edukacyjne z uczniami klas V z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione czyny karalne oraz sposobów radzenia sobie z agresją i negatywnymi emocjami. Młodzież uczestniczyła w projekcie „Stop cyberprzemocy – lepsze formy spędzania wolnego czasu”.

Spotkanie dotyczyło uświadomienia, konsekwencji i skali zjawiska cyberprzemocy na tle prawnym. Dzieci zapoznały się z aspektami stalkingu (obsesyjnego naprzykrzania się) i dowiedziały się , co należy zrobić w przypadku, gdy ktoś stanie się ofiarą tego typu przemocy.