Stop przemocy i uzależnieniom – 15.

elena karposzenko

„Stop uzależnieniom i przemocy” – w audycji rozmowa z Eleną Karposzenko, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla miasta Częstochowy oraz słów kilka o konkursie małych form teatralnych „Młodość bez uzależnień”.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2016/06/15_stop_przemocy_i_uzaleznieniom_10.mp3]

Radio Fiat realizuje kampanię „Stop uzależnieniom i przemocy”. Od marca do grudnia br. na naszej antenie można posłuchać cotygodniowych audycji poruszających temat walki z uzależnieniami, a także form przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych. Cykliczne spotkania to także rozmowy o przemocy i o tym, jak jej zapobiegać i jak się jej przeciwstawiać.

Kampania „Stop uzależnieniom i przemocy” na antenie Radia Fiat w każdy piątek po godzinie 12.10, powtórka po godz. 19.10. Program finansuje Urząd Miasta Częstochowy.