Stop uzależnieniom i przemocy – 2.

Ewa_Lichterowicz-720x479

Od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat realizowana jest kampania pod tytułem „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów będą oscylować wokół problemów alkoholizmu, narkomanii czy dopalaczy.
W audycji emitowanej 11 marca o działalności Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej mówi jej dyrektor Ewa Lichterowicz, a 18 marca gościem będzie Zbigniew Jadczak, członek Zarządu Krajowej Rady Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich w Polsce, który opowie o działalności klubów i stowarzyszeń abstynenckich – nie tylko w Częstochowie.
Audycje emitowane są w każdy piątek po 12.10, powtórki po 19.40. Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2016/03/2-STOP-PRZEMOCY-I-UZALEZNIENIOM-E.-LICHTEROWICZ-11.03.2016.mp3]