Stop uzależnieniom i przemocy – 5.

stop uzaleznieniom

Od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat realizowana jest kampania pod tytułem „Stop uzależnieniom i przemocy”.

W ramach kampanii co tydzień emitowane są audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów oscylują wokół problemów alkoholizmu, narkomanii czy dopalaczy.

Gościem programu 1 kwietnia był Zbigniew Jadczak, który mówił o ruchach abstynenckich w perspektywie regionu i kraju.

[audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2016/04/5-STOP-PRZEMOCY-I-UZALEZNIENIOM-1.04.2016.mp3]

Audycje emitowane są w każdy piątek po 12.10, powtórki po 19.40. Program został sfinansowany przez Urząd Miasta Częstochowy.