Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich na ratunek dzieciom

W walkę z koronawirusem zaangażowane są różnego rodzaju organizacje, w tym te chrześcijańskie. Jedna z nich – Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich – wyszło ze szczególną inicjatywą pomocy dzieciom w nauce zdalnej.

Akcja powstała w związku z trudnościami dotyczącymi nauki, z jakimi muszą mierzyć się dzieci, w szczególności te z domów dziecka. Wiele z nich nie jest przygotowanych do nauki zdalnej, która jest jedynym wyjściem w dobie koronawirusa. Stowarzyszenie pomaga więc tym dzieciom poprzez wyposażanie ich w odpowiedni sprzęt. O akcji szerzej mówi dyrektor Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, ks. Łukasz Wiśniewski MIC:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_pomoc_w_nauce_ks_lukasz_wisniewski_21_04_2020.mp3]

Jak zapewnia ks. Wiśniewski, akcja już przyniosła efekty:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_pomoc_w_nauce_ks_lukasz_wisniewski_21_04_2020.mp3]

Dyrektor Stowarzyszenia zaznacza ponadto, że wszystkie placówki, które otrzymały pomoc od organizacji, są bardzo wdzięczne zarówno jej, jak i wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, a ich podziękowania będą publikowane na stronie SPM. Szczegóły inicjatywy dostępne są na portalu w zakładce “Najpilniejsze potrzeby”.

MSI

Fot.: Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich