Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Łazy na lata 2012 – 2020+

300px-Gmina_Łazy-tablica_wjazdowa

Urząd Miejski w Łazach opracowuje Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Łazy na lata 2012 – 2020 i dalej. Dokument, który powstaje, ma być pomocny m. in. w pozyskiwaniu funduszy unijnych na projekty gminne, ma również wskazywać kierunki i priorytety gminy, a także wspierać jej rozwój i promocję.
Unia Europejska wymaga, by takie strategie powstawały we wszystkich gminach. Dokument powstaje przy wsparciu specjalistów, jednak władze gminy liczą na szeroki udział mieszkańców, wszelkich środowisk oraz tzw. podmiotów zewnętrznych w tworzeniu strategii rozwoju miasta i gminy. Zakończenie prac nad strategią planowane jest na listopad br.