Straż Miejska podsumowała weekend

Überwachungskamera_01

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców 141 zgłoszenia z wnioskami o interwencję.

Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (58).

W ciągu trzech minionych dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 24 obserwacje zakończone interwencją służb. 21 interwencji zostały zrealizowanych przez strażników miejskich, a pozostałe trzy przekazano Policji i Straży Pożarnej.