Straż Miejska podsumowała weekend

straz-miejska-720x489

Przez ostatnie trzy dni strażnicy miejscy mięli pełne ręce roboty. Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców 146 zgłoszeń z wnioskami o interwencję.
Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (62).
Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 37 obserwacji zakończonych interwencją służb. 29 interwencji zostało zrealizowanych przez strażników miejskich. Pozostałe interwencje przekazano do realizacji Policji oraz Pogotowiu Ratunkowemu.