Straż Miejska podsumowała weekend

straz-miejska-720x4891

Strażnicy miejscy podsumowali działania „Bezpieczny weekend”. Przez minione dwa dni Strażnicy miejscy podjęli łącznie 41 interwencji.
Celem działań strażników miejskich była poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz zapewnienie spokoju i porządku publicznego w rejonie osiedli Raków, Wrzosowiak i Ostatni Grosz. Strażnicy miejscy kontrolowali też parkingi osiedlowe i sprawdzali czy nie dochodzi do włamań, kradzieży czy aktów wandalizmu.
Łącznie podczas weekendowych działań „Bezpieczny weekend” strażnicy miejscy podjęli 41 interwencji. Mandatami ukarano 10 sprawców wykroczeń. 19 osób pouczono. Wobec 5 osób zostaną wszczęte postępowania o ukaranie do sądu. Strażnicy miejscy przekazali 4 osoby pod opiekę rodzinie. Do 2 osób wezwano pogotowie ratunkowe.

źródło: SM Częstochowa