Straż Miejska podsumowała weekend

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców miasta 210 zgłoszeń z wnioskami o interwencję. Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (69). W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 31 obserwacji zakończonych interwencją służb. 29 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano innym służbom.W piątek, w sobotę i w niedzielę na nocnej zmianie strażnicy miejscy współpracowali z policjantami z V KP i pełnili służbę patrolową w rejonie podległym V KP. Strażnicy miejscy kontrolowali osiedlowe parkingi i sprawdzali czy nie dochodzi do włamań i kradzieży samochodów.