Straż Miejska podsumowała weekend

dworzec-noca

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców 148 zgłoszeń z wnioskami o interwencję.

Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (72).
W ciągu trzech minionych dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 37 obserwacji zakończonych interwencją służb. 25 interwencji zostało zrealizowane przez strażników miejskich. Pozostałe interwencje przekazano Policji i Pogotowiu Ratunkowemu.