Straż Miejska podsumowała wrzesień

Night

Funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej we wrześniu br. zastosowali 2730 pouczeń, ostrzeżeń lub innych środków oddziaływania wychowawczego. Wystawili 749 mandatów oraz wszczęli 37 postępowań o podejrzenie popełnienia wykroczenia, a także doprowadzili 301 osób do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi lub do miejsca zamieszkania. 55 osób przekazano pogotowiu ratunkowemu.

Mieszkańcy Częstochowy wzywali we wrześniu strażników miejskich 1551 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło zakłócania porządku publicznego (867). Ponadto interwencje były związane z porządkiem i czystością na terenie miasta (141) oraz porządkiem i bezpieczeństwem w ruchu drogowym (195).

Pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. obsługi monitoringu wizyjnego zainicjowali ogółem 410 działań służb ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeństwa. Zapis zdarzeń wykorzystano 44 razy jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach w sprawach o wykroczenia lub przestępstwa. W 410 zdarzeniach 328 razy interweniowali strażnicy miejscy. Pozostałe zdarzenia przekazano: Policji, Pogotowiu Ratunkowemu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Kolei.

Najwięcej, aż 264, przypadków z monitoringu dotyczyło ujawnienia osób leżących w miejscach publicznych. W ramach bieżącej współpracy z Komendą Miejską Policji i częstochowskimi komisariatami w miesiącu wrzesień 2014r. przekazano Policji 26 spraw, w tym ujęto 29 osób (14 pod zarzutem popełnienia przestępstwa). We wrześniu przekazano 4 sprawy Urzędowi Celnemu, w tym ujęto 4 osoby pod zarzutem popełnienia czynów karalnych.