Straż Miejska ponawia apel o rozwagę nad wodą

woda

Pomimo tego, że wakacje zbliżają się ku końcowi, to w dalszym ciągu panują temperatury umożliwiające wypoczynek nad wodą i kąpiele pod gołym niebem. Z tego też powodu częstochowska Straż Miejska przypomina po raz kolejny o programie „Płytka wyobraźnia to kalectwo”. Strażnicy wskazują, że można kąpać się jedynie w wyznaczonych miejscach objętych nadzorem ratowników wodnych. Nie można natomiast wchodzić do wody w rzekach i „dzikich” akwenach. Podczas pobytu nad wodą nie należy spożywać alkoholu ani tym bardziej innych substancji odurzających, które przyczyniają się do utonięć. Przed wejściem do wody należy stopniowo schłodzić ciało dla uniknięcia szoku termicznego. Strażnicy przestrzegają także przed skokami do wody. Należy w tym zakresie uprzednio sprawdzić grunt i głębokość. Skoki na tzw „główkę” powinny być wykonywane tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

źródło: Straż Miejska w Częstochowie