Straż pożarna pod ośrodkiem opiekuńczo-leczniczym

Ogrodowa 3

Prawdopodobieństwo pojawienia się ognia w ośrodku na Ogrodowej – taką informację otrzymała Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie dziś (czwartek 17 lutego) po godzinie 17:00. Na miejsce wysłano cztery jednostki straży pożarnej.

O 17:12 częstochowska straż pożarna otrzymała komunikat od czujki przeciwpożarowej w budynku Zakładu Opiekuńczo-Wychowawczego sióstr Honoratek przy ul. Ogrodowej 35 w Częstochowie. Po wysłaniu 4 jednostek strażackich na miejsce i sprawdzeniu alarmu, nie stwierdzono zagrożenia pożarowego.

Prawdopodobną przyczyną zaistniałej sytuacji było błędne działanie czujki, która bez powodu zaalarmowała straż pożarną.

Paweł Kmiecik