Strażacy będą współpracować z KRUS

Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski i dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz/źródło fot. KW PSP Katowice

10 września 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego oraz dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie Piotra Dobosza. Przedstawiciele obu instytucji podpisali porozumienie o współpracy.
Powyższa umowa ma na celu propagować działania w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym skierowanych do rolników oraz mieszkańców wsi i obszarów wiejskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na obszarze województwa śląskiego. Projekt obejmie realizację działań nie tylko pomiędzy Stronami na szczeblu wojewódzkim, ale także współpraca będzie realizowana na szczeblu lokalnym pomiędzy Komendami Powiatowymi (Miejskimi) Państwowej Straży Pożarnej i placówkami terenowymi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podpisany dzisiaj dokument już wkrótce przełoży się na praktyczne działania, co z pewnością przyniesie poprawę bezpieczeństwa polskich obywateli.

źródło: KRUS

Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski i dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz/źródło fot. KW PSP Katowice