Streetworker – zawód czy powołanie?

Streetworker to pracownik socjalny, który wychodzi na ulice, osiedla, blokowiska i pomaga najbardziej potrzebującym wyjść z bezdomności. O swojej pracy opowiada Jan Strączyński ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Agape.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/streetworker.mp3]

Streetworker w swojej pracy stara się przede wszystkim być dobrym pedagogiem. Stara się uświadomić potrzebującemu, że jego obecny stan nie jest sytuacją naturalną i niezmienną. Pomaga mu odkryć, że jest osobą twórczą i przy odrobinie wysiłku może poprawić swoje położenie.
W swojej pracy stara się wykorzystać wszystkie dostępne zasoby żeby doprowadzić do usamodzielnienia potrzebującego i jego ponownej integracji w społeczeństwo. Obecnie na terenie Częstochowy pracuje dwóch streetworkerów.