Strój ludowy dokumentem tożsamości

Muzeum w Radomsku

W ramach narodowego programu ochrony niematerialnych wartości dziedzictwa kulturalnego, Muzeum Regionalne w Radomsku rozpoczęło opracowywanie ubiorów ludowych regionu radomszczańskiego. Jest to o tyle ważny projekt, że autentyczny strój ludowy jest dokumentem tożsamości nie tylko regionalnej ale również narodowej i dlatego wymaga szczególnego zainteresowania i ochrony. Aktualnie trwają próby ustalenia w jakim stanie zachował się ubiór tradycyjny na badanym obszarze. Dotarcie do tych informacji umożliwi odtworzenie technik tkackich i upodobań estetycznych dawnych mieszkańców regionu radomszczańskiego. Warto podkreślić, że elementy odzieży takie jak: pasiaki, czepce, kabaty, gorsety, lniane koszule mogą okazać się prawdziwymi, unikalnymi dziełami sztuki. Materiałem źródłowym do opracowania tradycyjnego ubioru ludowego są nie tylko pojedyncze fragmenty materiału, jak choćby kołnierzyki czy nogawki ale głównie fotografie rodzinne, okolicznościowe, a także szkice i obrazy malarskie. Intencją radomszczańskich muzealników jest stworzenie publikacji w formie profesjonalnego atlasu. Takimi monografiami dysponują już inne ośrodki muzealne i etnograficzne, między innymi w Częstochowie. Z czasem, jeśli pozwolą na to środki finansowe, ma powstać ekspozycja, na której byłyby prezentowane całe komplety zrekonstruowanej odzieży. Aby projekt się powiódł, potrzebne jest zaangażowanie nie tylko ludności lokalnej ale społeczności całego regionu, ponieważ obecne granice administracyjne nie odpowiadają tym sprzed lat. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w tej inicjatywie, bądź dysponujący konkretnymi materiałami historycznymi, mogą się zgłaszać bezpośrednio do Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.

MT

foto źródło:  www.muzeum.radomsko.pl