Struktury życia

810

Tytuł wystawy Krystyny Szwajkowskiej w Miejskiej Galerii Sztuki „Struktury życia” to jednocześnie tytuł nowego cyklu prac, który artystka realizuje od 2013 r. Grafiki powstały w technice litografii; są to prace barwne o charakterze malarskim.

Wernisaż odbędzie się 26 czerwca o godz. 18.00 w Sali Śląskiej MGS w Częstochowie. Prace będzie można oglądać do 26 lipca.

Krystyna Szwajkowska ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie (obecnie Akademia im. Jana Długosza) na kierunku wychowanie plastyczne. W 1996 r. otrzymała stypendium naukowe rządu Belgii i odbyła półroczne studia w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii, pogłębiając wiedzę z zakresu litografii. Jest doktorem habilitowanym sztuk plastycznych w zakresie grafiki, pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Katedrze Grafiki.