Burzliwa debata w sprawie Studium

Wczoraj (8.04) w sali sesyjnej Urzędu Miasta zorganizowano debatę na temat projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Częstochowy. Podczas spotkania przedstawiono plan zagospodarowania miasta poruszający sprawy ważne dla mieszkańców.

O studium mówi radny Rady Miasta Częstochowy Piotr Wrona:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/1_PIOTR_WRONA_09_04_2019.mp3]

Mieszkańcy z projektu studium, mogą dowiedzieć się, gdzie powstaną nowe drogi, jakie będzie przeznaczenie konkretnych terenów i na co ukierunkowany jest rozwój miasta. Jednym z tematów, który szczególnie poruszył częstochowian, było umieszczenie w studium przedłużenia tzw. „korytarza północnego”. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem mieszkańców, którzy uważają go za nieracjonalny. Mówi mieszkanka Beata Struzik:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/04/2_BEATA_STRUZIK_09_04_2019.mp3]

Z projektem Studium można się zapoznać do 19 kwietnia 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno — Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8. 10 maja zaś mija termin składania uwag. Po ich uwzględnieniu bądź odmowie, dokument zostanie przedstawiony radzie miasta pod głosowanie.

AK