Stypendia artystyczne dla młodych

stypendia_artystyczne

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy informuje, że można już składać wnioski o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. O stypendium mogą starać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli). Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane osobom fizycznym w celu stworzenia warunków nauki i pracy, doskonalenia się twórców i artystów oraz inspirowania do podejmowania ważnych społecznie zadań twórczych i artystycznych. O czym poinformował słuchaczy Radia Fiat Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy częstochowskiego magistratu – Środki przyznane w tym roku na stypendia artystyczne to w planie budżetu 100 tyś zł  o 20 tyś więcej niż w roku ubiegłym, czyli jest większa szansa na jego otrzymanie.
Wnioski można składać do połowy kwietnia. Szczegóły na stronie www.czestochowa.pl.

Post Stypendia artystyczne dla młodych pojawił się poraz pierwszy w czestochowskie24.pl.