Stypendia dla młodych zdolnych

tutaj

Do 15 kwietnia składać można wnioski o stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Mogą się o nie ubiegać osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową (stale lub czasowo mieszkają w Częstochowie lub uczęszczają do częstochowskich szkół wszystkich szczebli). O szczegółach mówił w rozmowie z Olą Mieczyńską w Radiu Fiat Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy.

Post Stypendia dla młodych zdolnych pojawił się poraz pierwszy w czestochowskie24.pl.