Stypendia dla najlepszych uczniów w gminie Kłomnice

zbior

Najzdolniejszych uczniów z gminy Kłomnice uhonorowano Stypendiami Wójta. Towarzysząca temu uroczystość odbyła się w Zespole Szkół w Zawadzie.

Stypendium jest formą wsparcia rozwoju uczniów, którzy codzienną postawą oraz poprzez swoją pracę i zaangażowanie osiągają sukcesy w dziedzinie oświaty, kultury lub sportu, a także godnie reprezentują i promują Gminę Kłomnice poza jej granicami. Uczniowie Ci nie tylko uzyskują wysokie wyniki w nauce, ale rozwijając swoje pasje i talenty osiągają duże sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wójt Gminy Kłomnice w celu rozpatrzenia wniosków stypendialnych powołał komisję, która rozpatrywała wnioski stypendialne w miesiącu sierpniu br.

W bieżącym roku do Urzędu Gminy wpłynęło 45 wniosków, składanych przez szkoły, organizacje i rodziców. Komisja wnikliwie przeanalizowała wszystkie wnioski i pozytywnie zaakceptowała 31 z nich, odrzucając formalnie 14 wniosków, które nie spełniły wymogów zawartych w regulaminie. W oparciu o środki finansowe przeznaczone na Stypendia Wójta komisja przyznała wszystkim wyróżnionym uczniom kwotę jednego tysiąca złotych.

źródło: Urząd Gminy Kłomnice