Stypendia szkolne – wnioski tylko do 15 września

Źródło fot. mops.czestochowa.pl

W nowym roku szkolnym ponownie będzie można ubiegać się o uzyskanie wsparcia w postaci stypendium szkolnego. Aby uzyskać takie wsparcie, niezbędne jest przestrzeganie terminów – wnioski dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie można składać w szkołach od 1 do 15 września.

Stypendia przyznawane są zarówno uczącym się dzieciom, jak i osobom dorosłym, zazwyczaj do ukończenia 24 roku życia. Otrzymanie takiego świadczenia związane jest ze spełnieniem pewnych wymogów, o czym mówi Olga Dargiel, Specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/1_MOPS_STYPENDIUM_27_08_2020.mp3]

Warto podkreślić, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przyjmuje wnioski tylko od mieszkańców miasta. Rozpatrywane będą tylko te z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/2_MOPS_STYPENDIUM_27_08_2020.mp3]

Należy pamiętać również, że świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Poza stypendiami dostępne są również inne formy wsparcia dla uczniów, takie jak zasiłki szkolne, czyli jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona dla dzieci, które znajdą się w trudnym położeniu z powodu przejściowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny ucznia. Dostępne jest też dożywianie w postaci bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

BNO