Susza w województwie śląskim

susza-2012-Ukraina

Uprawy ziemniaków, roślin strączkowych i krzewów owocowych – między innymi one zostały dotknięte suszą w naszym regionie. Według najnowszego raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stan suszy panuje na terenie całego województwa śląskiego.

Dzięki temu powołane przez wojewodę komisje mogą przystąpić do szacowania strat w gospodarstwach rolnych, których rolnicy zgłosili straty spowodowane przez brak opadów.
Działają one już w 149 gminach (na 167 gmin województwa śląskiego). Pozostałe są w trakcie przygotowywania wniosków.