Św. Brat Albert wzorem dla pracowników socjalnych

O wyzwaniach, jakie stawiane są Ośrodkom Pomocy Społecznej w obecnej sytuacji, dyskutują pracownicy socjalni zgromadzeni na Jasnej Górze w ramach XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych. Temat tegorocznego spotkania to „Ośrodek Pomocy Społecznej jako inicjator działań lokalnych”. Konferencja rozpoczęła się w poniedziałek 28 maja sesją inauguracyjną w Kaplicy Różańcowej. O tematach jakie będą poruszane w trakcie obrad mówił jeden z organizatorów konferencji, Bogdan Knapik, dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych – Centrum AV w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/1konferencjasocjal_Knapik_29_05_2018.mp3]

Konferencja jest polem do wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów mających wpływ na pracę Ośrodków Pomocy Społecznej. Jest też miejscem przedstawiania różnego rodzaju inicjatyw dotyczących środowiska pracowników socjalnych. Jedną z takich inicjatyw, jak zaznaczają uczestnicy konferencji – bardzo cenną, przedstawił Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/2konferencjasocjal_Lewoc_29_05_2018.mp3]

W konferencji uczestniczy ponad 50 pracowników socjalnych, przedstawicieli różnego rodzaju placówek zajmujących się pomocą społeczną. Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze zakończy się w środę 30 maja.

ZD