Św. Mikołaj odwiedził także urzędników

We wtorek 6 grudnia św. Mikołaj w towarzystwie s. Mileny i kilku swoich pomocników, mimo deszczowej pogody, złożył wizytę m.in. w Ratuszu, gdzie obdarował pracowników Muzeum Częstochowskiego. Następnie odwiedził także Wydział Kultury oraz Wydział Oświaty Urzędu Miasta. Czy to oznacza, że urzędnicy byli przez cały rok grzeczni?

Tego nie wiadomo. S. Milena ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa wyjaśnia jednak, że św. Mikołaj odwiedził tych urzędników, którzy zawsze chętnie angażują się w działania kulturalne i charytatywne, organizowane m.in. przez młodzież ze specjalnych ośrodków wychowawczych:

Św. Mikołaj rozdawał figurki Dzieciątka Jezus, cukierki oraz pączki. S. Milena w swojej pracy spotyka się zwykle z wielką otwartością ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół, urzędników oraz instytucji miejskich, stąd też wziął się pomysł, aby w taki symboliczny sposób podziękować za otwartość serc.

Mikołaj w Ratuszu