Świadczenia 500+

Do 31 października wszyscy, którym przysługuje prawo do świadczenia 500+, mogą składać wnioski o jego wypłatę tak, żeby istniała ciągłość wypłat. Złożenie wniosku do 31 sierpnia powoduje comiesięczne wypłaty świadczenia, wnioski złożone do 31 października będą wypłacane z wyrównaniem za dany miesiąc. W szczegóły wprowadza Lidia Czuma-Imiołczyk, dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/1imiolczyk.mp3]

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypłaty świadczenia 500+ osobom, które z różnych przyczyn nie złożą wniosku do 31 października:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/2imiolczyk.mp3]

Od dnia 1 sierpnia bieżącego roku Częstochowskie Centrum Świadczeń wypłaciło mieszkańcom naszego miasta z tytułu świadczenia 500 + ponad 18 milionów złotych.

ZD