Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – od 1 września wydłużone godziny pracy w jednym z punktów

rodzina-300x300

Jak co roku od 1 września częstochowski MOPS wydłuża godziny otwarcia jednego z punktów obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. Wszystko w związku z rozpoczętym okresem składania wniosków dla obu form wsparcia.

Wnioski będą przyjmowane w dwóch punktach:
. PUNKT Biuro Usług Społecznych przy ul. Nowowiejskiego 26
W okresie wrzesień-październik w punkcie obowiązują wydłużone godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-17.00
wtorek 7.30-20.00
. PUNKT Biuro Usług Społecznych przy Al. Niepodległości 20/22 – pokój nr 9
(w stosunku do zeszłych lat nastąpiła zmiana pokoju, obecnie jest to miejsce gdzie obsługiwane jest również świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+)
Czynny w standardowych godzinach pracy MOPS:
poniedziałek, środa i czwartek 7.30-15.30
wtorek 7.30 – 17.00
piątek 7.30 – 15.00

W obu punktach są również nadal obsługiwane wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+.

Świadczenia przyznawane są na dany okres opisany w decyzji. W praktyce oznacza to, że corocznie należy składać wniosek wraz z załącznikami, by otrzymać nową decyzję i pieniądze w kolejnym okresie świadczeniowym/zasiłkowym.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego:
Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września następnego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia rodzinne:
W nowym okresie zasiłkowym 2016/2017, trwającym od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku, ulegają zmianie kwoty niektórych świadczeń rodzinnych tj.:
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia będzie wypłacany w wysokości 95,00 zł miesięcznie,
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia w wysokości 124,00 zł miesięcznie,
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia w wysokości 135,00 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 193,00 zł
miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, w wysokości 90 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia, w wysokości 110 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
w wysokości 113,00 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 69,00 zł miesięcznie.

Natomiast dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz inne świadczenia, tj. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna będą wypłacane w dotychczas obowiązujących kwotach.
Nie ulegają zmianie także kwoty progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń rodzinnych, które wynoszą odpowiednio 674,00 zł netto na osobę w rodzinie, w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wynosi 764,00 zł netto na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne, tj. zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Natomiast w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

źródło: MOPS Częstochowa