Światowy Dzień Trzeźwości

15 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Trzeźwości. Wpisując się w obchody tego dnia, w Częstochowie wiele placówek działających na rzecz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom zorganizowało wiele wydarzeń w formie „otwartych drzwi”. Promują one trzeźwość oraz zwracają uwagę na możliwości pomocy wszystkim dotkniętym problemem uzależnień. Wydarzenia odbywać się będą do 20 kwietnia. Jedną z placówek, w której podjęto tę ideę jest Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej przy ul. Rejtana. O działaniach jakie proponuje ośrodek mówi Ewa Lichterowicz, dyrektor centrum:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/04/trzezwosc_Lichterowicz_17_04_2018.mp3]

W trakcie dni otwartych w placówkach społecznych można uzyskać informacje na temat rżnych form pomocy osobom uzależnionym, uzyskać porady prawne, zapoznać się z pracą placówek i ośrodków wspierających rodzinę, a także uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach.

ZD