Święcenia biskupie ks. prał. Andrzeja Przybylskiego

Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. prał. Andrzeja Przybylskiego, proboszcza parafii św. apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orte.

Święcenia Biskupie przyjmie 24 czerwca o godz. 11.00 w Archikatedrze św. Rodziny.