Święto Katolickich Szkół Specjalnych

SONY DSC

W dniu swojego patrona, św. Antoniego z Padwy, święto obchodzą Katolickie Szkoły Specjalne Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich. Zostały one stworzone z myślą o indywidualnych potrzebach osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego. Misją szkoły jest wychowanie w duchu chrześcijańskim, przekazywanie odpowiedniego systemu wartości oraz wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach.Ze względu na swoją specyfikę szkoły kładą duży nacisk na współpracę z rodzicami, na indywidualne podejście do ucznia. Jak zaznacza dyrektor szkół Violetta Błasiak, każdy z nauczycieli kocha swoich podopiecznych, a praca z nimi jest nie tylko zawodem ale i pasją.
Szkoły specjalne SPSK to cztery placówki: Katolicka Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Katolicka Szkoła Zawodowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Kształci się w nich ponad 170 dzieci.

ZD