Święto Policji w Częstochowie

policja święto

Kolejną rocznicę powołania Policji Państwowej, czyli swoje święto, częstochowscy policjanci rozpoczęli uroczystym apelem na Placu Biegańskiego. Przy asyście orkiestry, mundurowi z garnizonu częstochowskiego oraz poczet honorowy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej wmaszerowali na płytę placu gdzie ustawili się również funkcjonariusze, którzy zostali awansowani na wyższe stopnie. Wśród licznego grona zaproszonych gości znaleźli się m. in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. mgr Roman Rabsztyn, Komendant Miejski Policji w Częstochowie podinsp. mgr inż. Sławomir Litwin, komendant CSPSP mł. bryg. mgr Piotr Placek, przedstawiciele parlamentarzystów, władz samorządowych i miasta, wójtowie gmin z regionu częstochowskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z policją. Dzisiejsze święto (15 lipca) łączy się z rozpoczynającym się w dniu jutrzejszym „XVI Międzynarodowym Turniejem Policji Konnej – Częstochowa 2016 ”, który odbędzie się 16 lipca o 13.00 w Klubie Rekreacyjno-Sportowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Pegaz” przy ulicy Mstowskiej 46.

ZD