Święto Służby Więziennej

ODAweDYwMA,p6073256

8 lutego obchodzimy Święto Służby Więziennej. Więziennicy są funkcjonariuszami, których na co dzień nie spotykamy na ulicy, mimo że codziennie, bez przerwy wypełniają swoje obowiązki.

– Pracujemy z osobami, które są skazane na karę pozbawienia wolności bądź są tymczasowo aresztowane. To praca niezwykle trudna i wymagająca. Nasza codzienna praca, nasze codzienne sukcesy polegają właśnie na tym, że o naszej codziennej pracy się nie mówi. To, że w całej penitencjarnej Polsce nie ma wystąpień zbiorowych skazanych, buntów, bójek czy też pobić jest naszym wielkim sukcesem – mówi por. Tomasz Marciniak z Dyrekcji Okręgowej Służby Więziennej w Katowicach. W częstochowskim areszcie odbywa karę stosunkowo niewielu skazanych.

– W Areszcie Śledczym w Częstochowie pracuje 120 funkcjonariuszy Służby Więziennej i zatrudniamy 10 pracowników cywilnych. Z tej liczby 20 funkcjonariuszy pracuje w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym – wyjaśnia oficer prasowy, mł. chor. Maria Wiącek. – Pojemność Aresztu Śledczego w Częstochowie została ustalona na 246 miejsc, natomiast pojemność Oddziału Zewnętrznego w Wąsoszu Górnym została ustalona na liczbę 105 miejsc zakwaterowania.

Na dzień 5 lutego br. w częstochowskim areszcie przebywało 209 osadzonych osób, natomiast w oddziale zewnętrznym 98 osób.

Praca w więziennictwie, oprócz naturalnych wymagań, jak pełnoletność i posiadanie polskiego obywatelstwa, wymaga dojrzałości emocjonalnej. Kandydaci przechodzą badania psychologiczne, ale także testy sprawności fizycznej. Współczesne polskie więziennictwo daje ponadto skazanym możliwość udziału w edukacji czy zapewnia pracę na rzecz lokalnych społeczności.

Święto Służby Więziennej obchodzimy od 2011 r. Nie jest to dzień wolny od pracy. Data nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 r., który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

K. R.

Źródło: foto. http://www.sw.gov.pl/