Święto Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Nie 4 maja w dzień patrona, św. Floriana, ale 11 maja w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej miały miejsce uroczystości związane ze świętem strażaków. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom, a także przekazania nominacji na wyższe stopnie oficerskie, podoficerskie oraz pierwsze stopnie strażackie.

W wydarzeniu wzięli udział liczni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Obecni byli również przedstawiciele duchowieństwa, policji oraz urzędów i instytucji współpracujących ze szkołą pożarniczą. Wśród gości znalazł się bp Andrzej Przybylski, który podkreślił, że strażakom od wielu lat towarzyszy hasło ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”:

Nadbryg. dr Adam Konieczny, zastępca komendanta głównego CSPSP zauważył, że czwartkowa uroczystość była okazją do wyrażenia wdzięczności strażakom za trudny rok, pełen interwencji:

Podczas obchodów Święta Strażaka w CSPSP obecny był również kustosz jasnogórski, o. Waldemar Pastusiak. Stwierdził, że każdy z nas odczuwa ,,naturalną wdzięczność” względem strażaków za to, że ci zawsze jako pierwsi zdarzają się na miejscu, gdy potrzebna jest pomoc:

Tradycyjnie na zakończenie święta przy aplauzie młodych strażaków, awansowani zostali wykąpani w specjalnie przygotowanym basenie.

Galeria: Radio Fiat

Święto Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie