Święto Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Podczas tegorocznego Święta Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, odbędzie się XVIII Międzynarodowe Sympozjum Wybranych Problemów Chemii Acyklicznych i Cyklicznych Związków Heteroorganicznych.

Uroczystości potrwają przez dwa dni. 21 listopada w Auli Uniwersytetu odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium Senatu, na którym został nadany profesorowi Claudio Santiemu z Univeristy of Perugia, tytuł Profesora Honorowego UJD. Rozmawiamy z Dyrektorem Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, profesorem Józefem Drabowiczem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/1uniwersytet_jozef_drabowicz_21_11_18.mp3]

Profesor Claudio Santi urodził się w Fabriano we Włoszech w 1967 roku. W 1992 roku ukończył naukę farmaceutyczną na uniwersytecie w Perugii. W 2013 roku został zaproszony jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Jak sam mówi, otrzymanie tytułu Profesora Honorowego, jest dla niego wielkim zaszczytem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/2uniwersytet_claudi_santi_21_11_18.mp3]

Podczas jutrzejszego sympozjum naukowego wykłady plenarne wygłoszą: Peter Metz, Stefano Menichetti, Masaichi Saito, Luca Sancineto, Jacek Sciankowsky, Francesca Mangiavacchi oraz profesor Claudio Santi.

KF