Święty Mikołaj na Kresach

Podsumowanie akcji „Święty Mikołaj na Kresach – 2021” w Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II, 10.12.2021/fot. Radio Fiat

Podsumowanie tegorocznej akcji „Święty Mikołaj na Kresach” miało miejsce w piątek 10 grudnia w Muzeum Pontyfikatu Jana Pawła II. Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy zechcieli włączyć się w akcję i pomóc rodakom na Wschodzie.

Wśród nich znalazło się wiele szkół z Częstochowy i spoza powiatu. Łącznie do współpracy przyłączyło się ponad 700 placówek – mówi ks. Ryszard Umański, prezes Towarzystwa Patriotycznego Kresy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/1_SWIETY_MIKOLAJ_KRESY_10_12_2021.mp3]

Jednym z partnerów, który przyłączył się do akcji była Fundacja Orlen, która od 20 lat realizuje długofalowe programy na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka, wyrównywania szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży czy pomocy lokalnym społecznościom. Prowadzi także projekty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wyjaśnia Joanna Skalska z Fundacji Orlen:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/2_SWIETY_MIKOLAJ_KRESY_10_12_2021.mp3]

Jedną z osób, która corocznie wyrusza, by przekazać dary Polakom na Kresach Wschodnich, jest Rafał Piotrowski, pełniący obowiązki naczelnika Wydziału Edukacji w Częstochowie. Jego zdaniem przekazanie darów ma charakter nie tylko materialny, ale i patriotyczny:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/3_SWIETY_MIKOLAJ_KRESY_10_12_2021.mp3]

Pomoc dla Kresowian jest już kierowana od 10 lat. Paczki z żywnością, artykuły szkolne, maskotki, a teraz także maseczek i płyny do dezynfekcji trafią do Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie, Białorusi i w rejonie Lwowa.