Święty Mikołaj wyruszy na Wileńszczyznę

Dzień Świętego Mikołaja zbliża się wielkimi krokami. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach Święty Mikołaj szykuje się z darami w podróż na Wileńszczyznę. Od około dwóch dekad za sprawą Towarzystwa Patriotycznego „Kresy” z Częstochowy, Polacy, którzy tam mieszkają, otrzymują dary, których zbiórka dobiega właśnie końca. Do akcji wspierania rodaków na Kresach z roku na rok włącza się coraz więcej osób i instytucji. Mówi jeden z głównych koordynatorów  ks. Ryszard Umański z Parafii NMP Częstochowskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/Mikolaj-rusza-ma-wilenszczyzne1.mp3]

 

Organizator jak też przedstawiciele gmin, które w tym roku włączyły się do akcji podkreślają, że ma ona zarówno charytatywny jak patriotyczny charakter. Mówi Iwona Skorupa – dyrektor gminnego centrum kultury w Poczesnej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/mikolaj-rusza-na-wilenszczyzne2.mp3]

 

Inicjatywę po raz pierwszy wsparła także gmina Janów. Mów sekretarz Monika Gałązka:

 

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/mikolaj-ruszy-na-wilenszczyzne3.mp3]

Po raz trzeci w inicjatywę niesienia pomocy rodakom na Wileńszczyźnie włączyła się także gmina Rędziny. Mówi wójt Paweł Militowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/Mikolaj-wyruszy-na-wilenszczyzne4.mp3]

 

Celem akcji jest pomoc Kresowianom, którzy nigdy nie zapominają o Polsce i naszym języku. Na Litwie mieszka 200 tys. Polaków, w niektórych gminach Wileńszczyzny stanowią nawet większość mieszkańców. Niestety, nie mogą liczyć na takie same prawa jak Litwini w Polsce. Na Litwie kreowany jest negatywny wizerunek Polaka, nastawionego nacjonalistycznie bądź anty litewsko. Potrzebna jest moralna i finansowa pomocy ze strony Polski – co bardzo często akcentują przedstawiciele polskiej mniejszości na Litwie.

PN