Sygnalizacja świetlna na DK91 – będzie bezpieczniej

fot. GDDKiA w Katowicach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę sygnalizacji świetlnych na DK91. Inwestycja dotyczyć będzie odcinka przebiegającego przez Witkowice i Kłomnice.

Pomysł na budowę sygnalizacji świetlnej był inicjatywą poseł Prawa i Sprawiedliwości Lidii Burzyńskiej. Jak się okazuje, modernizacja tego odcinka nie była w ogóle brana pod uwagę w pierwotnej wersji rządowego programu budowy dróg i autostrad, ustalonej przez poprzedni rząd:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/1_sygnalizacja_swietlna_gddkia_lidia_burzynska_18_08_2020.mp3]

Poseł Lidia Burzyńska podkreśla, że sukces w przekonaniu władz do wybudowania na tym odcinku sygnalizacji świetlnej to osiągnęła wyłącznie dzięki determinacji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/2_sygnalizacja_swietlna_gddkia_lidia_burzynska_18_08_2020.mp3]

Wykonanie inwestycji ma na celu poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach ułatwią bezpieczny przejazd pojazdów oraz przekraczanie DK91 przez niechronionych uczestników ruchu. O technicznej stronie projektu mówi starszy specjalista ds. komunikacji społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Marek Prusak:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/08/3_sygnalizacja_swietlna_gddkia_marek_prusak_18_08_2020.mp3]

Zakres robót obejmuje w szczególności budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach DK91 z ul. Sądową/Zdrowską w Kłomnicach oraz z ul. Główną w Witkowicach wraz z budową doświetlenia przejścia dla pieszych, a także dobudowę dojść do miejsc przekraczania DK91 przez pieszych. Na oferty potencjalnych wykonawców GDDKiA czeka do 2 września 2020 r. Całość robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia powinna zostać zakończona do 30 listopada 2020 r.

MSI