Szczepienia dzieci – skargi oddalone

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wczoraj (27.10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ogłosił dwa wyroki w sprawie rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę. Problem dotyczy dwóch uchwał częstochowskiej Rady Miasta w sprawie przyjmowania dzieci do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobka. W kwietniu br. radni określili nowe kryteria przyjmowania dzieci do placówek edukacyjnych, premiując dzieci podlegające szczepieniu.

Częstochowa złożyła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na dwa rozstrzygnięcia nadzorcze, stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta z 20 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczba punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym. Sąd oddalił skargi Częstochowy na rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Śląskiego.
W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd podzielił stanowisko Wojewody Śląskiego, wskazując m.in., że nieprzyjmowanie nieszczepionych dzieci mogłoby być przejawem dyskryminacji, ponieważ obowiązkiem gminy jest zapewnienie dostępu do publicznej opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom. Inną kwestią podnoszoną w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego oraz wyroku było niedozwolone przetwarzanie danych o stanie zdrowia.

Więcej:

http://czestochowskie24.pl/czestochowa/porzadek-musi-byc-odwolanie-od-decyzji-w-sprawie-szczepionek/

http://czestochowskie24.pl/czestochowa/wojewoda-zakwestionowal-uchwaly-w-sprawie-szczepionek/